Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Seminaret med dets brede sammensætning viste, at SSFere på alle planer - fra distrikterne over amterne til forretningsudvalget - har noget vægtigt at bidrage med, når det gælder om at fremtidssikre vores arbejde.

Mange aspekter af den foreningsudvikling, vi har besluttet på landsmødet 2017, er allerede fyldt med liv i amterne, og mange flere vil blive det. Dertil hører også, at vi giver gode bud på, hvad der interesserer vores medlemmer anno 2018. Og også her har repræsentanterne for distrikter og amter gode tiltag.

Gode ideer, udsyn og samtidig en solid forankring i det praktiske daglige arbejde er også det, der skal til, når organisationsudvalget med repræsentanter for alle regioner i Sydslesvig tager fat på spørgsmålet, hvordan SSFs struktur kan og skal se ud i det kommende årti. For ingen vil føre en abstrakt diskussion om strukturer for deres egen skyld. Det handler om, hvordan vi kan bibeholde mindretallets brede folkelige fundament og bedst muligt understøtte dem, der til dagligt gør en indsats for, at danskheden lever og florerer videre i Sydslesvig.

Resultaterne af organisationsudvalgets arbejde vil blive drøftet på et fornyet bredt sammensat weekendmøde til sommer, før det så er op til SSFs landsmøde at træffe en beslutning på et solidt forberedt, bredt grundlag - sådan som det sig hør og bør i en demokratisk organiseret forening.

Jon Hardon Hansen (formand for SSF)