Facebook

NY DANSK SANGBOG FOR SYDSLESVIG - ALLE KAN BIDRAGE

SSFs lyseblå sangbog er blevet flittigt brugt siden 1995. Nu skal den fornyes. Under linket nedenunder kan du se, hvilke sange der indtil videre er blevet udvalgt til en fornyet udgave.

Hvis du savner en sang, som I plejer at synge til jeres møder eller arrangementer, så giv os et tip. Send dit forslag til:

Dansk Generalsekretariat, att. Nina Lemcke, Norderstr. 76, 24939 Flensborg

eller send en email til vores kulturkonsulent: nina@syfo.de

Forslagene skal være os i hænde senest om fire uger - altså inden den 8. marts 2018.