Facebook

MØD GRIT JURACK

 

Tirsdag den 20. marts er der mulighed for at møde Grit Jurack på nært hold. Flensborg Danske Journalistforening inviterer til fyraftensmøde i Flensborg Avis’ mediehus på Wittenberger Weg 19 i Flensborg. Journalistforeningen, der en af Sydslesvigsk Forenings tilknyttede foreninger, står som arrangør af aftenen med Grit Jurack, og den begynder klokken 19. Her er der gratis adgang, og man behøver ikke at være medlem af journalistforeningen for at kunne deltage.

Grit Jurack er født 1977 i Leipzig og voksede op i det tidligere DDR. Hun vil primært fortælle om DDR, sin østtyske baggrund og sin sportslige ungdom i »arbejder- og bondestaten«, som republikken kaldte sig.

Foto: Flensborg Avis