Facebook

MSPI er VORES ALLES PROJEKT

Når vi i disse dage rundt omkring fører samtaler for at overbevise folk om at give deres underskrift til Minority SafePack initiativet, så støder vi ikke sjældent på en holdning om, at vi jo har det godt allerede.

 

Det er rigtigt, at vi har opnået meget mindretalspolitisk her i vores hjemstavn. Og at vi med SSW i den sidste landsregering har kunnet afsikre denne ligestilling på mange måder. Men kun fordi vi ikke længere behøver at kæmpe for 100 % til vores børn i Kiel, betyder det ikke, at den hellige grav er vel forvaret.

 

Vores dagligdag og politik præges i dag på mange måder af EUs beslutninger i Brüssel. Derfor er det bekymrende, at EU-kommissionen ikke tager mindretalspolitikken alvorligt. Og det er ligefrem alarmerende, at mindretallene først måtte gå til en domstol for at få EU til overhovedet at tillade et borgerinitiativ om mindretals rettigheder til beskyttelse, fremme og sproglig mangfoldighed.

 

FUENs præsident Loránt Vincze har ret, når han i denne uge i Flensborg Avis henviser til, at Minority SafePack initiativet er en enestående chance for mindretallene - og at vi ikke får en sådan chance nummer to, hvis målet forfejles den 3. april. Derfor må det ikke gå galt - og da slet ikke på grund af os.

 

Derfor, kære danske og frisiske organisationer og foreninger: lad os bruge de sidste 19 dage på at få så mange som muligt af vores medlemmer, brugere og kunder i tale. Lad os overbevise dem om, hvor vigtigt det er for os alle, at EU også fører en (fornuftig) mindretalspolitik.

 

Dette er vores fælles projekt, og vi skulle gerne den 3. april kunne kigge i spejlet og hinanden dybt i øjnene og sige, at vi alle har gjort, hvad vi kunne. Mere kan ingen forlange.