Facebook

MSPI-SLUTSPURT:

 

Så er slutspurten for Minority SafePack Initiative for alvor i gang. Målet på 1 million underskrifter er indenfor realistisk rækkevidde, men når der bliver talt op i Brüssel, vil det nok komme an på hver enkelt stemme.

I denne uge oplyste FUEN, at der godt tre uger før deadline er talt rundt 850.000 underskrifter, og det bliver flere hver dag. SSFs formand Jon Hardon Hansen har derfor fuld tillid til, at det vil lykkes at samle den magiske ene million underskrifter i EU. ”Det bliver et tæt løb, men vi kan nå det endnu. Det tyske tal er i løbet af de sidste uger steget fra 6.000 til næsten 15.000. Og kortene kommer fortsat ind i en lind strøm. Så selv om vi nok ikke når den nationale kvote på 72.000 underskrifter, så kan vores underskrifter ligegodt være afgørende for, om vi kommer op på én million.”

Dansk og frisisk mindretal i sving

SdU indsamler i disse uger aktivt underskrifter hos alle forældre i børne- og ungdomshusene. Skoleforeningen har opfordret sine medlemmer og 1.500 ansatte til at underskrive og reklameret på fællesrådsmøder. Sundhedstjenesten har lagt MSPI frem på sit sundhedsrådsmøde og motiveret medarbejderne. På bibliotekerne står der stande, hvor brugerne kan underskrive. SSF benytter de store teater- og koncertarrangementer til at indsamle underskrifter og har i denne uge endnu engang per email opfordret alle medlemmer med mailadresse til at underskrive online. Og også friserne samler flittigt internt, bl.a. på Friisk Foriinings generalforsamling den 14. marts.

Ud til flertalsbefolkningen

Samtidig benyttes større arrangementer til også at få de tyske naboer i tale. SSF har blandt andet samlet ved en fodboldturnering, ved Flensborg kommunes nytårsreception og også ved Oversømarchen, der gav talrige underskrifter. Den 4. marts stod et hold fra Grænseforeningens Ungdom i gågaden i Flensborg for at indsamle underskrifter på en butiksåben søndag (se foto). Og i Kiel gør de lokale SSWere for tiden en indsats for at få folk i tale på gaden.

I fokus for indsamlingen står i disse dage Campus i Flensborg, hvor SSW-U indsamler underskrifter på Universitetet og Hochschule. Desuden vil de være til stede i Campushalle, når SG Flensburg-Handewitt spiller mod norske Kristianstad i slutningen af marts. Håndboldklubben støtter initiativet ved at stille en standplads til rådighed.

SSF har desuden rettet henvendelse til en række kendte politikere og bedt om understøttelse på de sociale netværker. Blandt andet vil ministerpræsident Daniel Günther bakke op. Flensborgs overborgmester Simone Lange har allerede i sidste uge appelleret til ansatte og borgere.

Succes i Danmark

Medvind har Minority SafePack på det sidste også haft i Danmark, hvor Bund Deutscher Nordschleswiger sammen med Grænseforeningen og med støtte fra SSF har givet den gas. BDN gør en forstærket indsats, og der har også kunnet samles en hel del underskrifter ved SSFs og Grænseforeningens fælles stande på rejsemessen i Herning og ved de Historiske Dage i København. Danmark er særdeles vigtig for hele MSPI. For at være succesfuldt skal et europæisk borgerinitativ ikke kun støttes af mindst en million underskrifter men også nå over en vis mindstegrænse i mindst 7 EU-lande. I Danmark, hvor der aktuelt er indsamlet rundt 9.500 underskrifter, er den nationale kvote på 9.750 så godt som opnået. Landet gælder dermed som et af seks lande, hvor det allerede nu er sikkert, at kravet opfyldes.

Din hjælp er velkommen

Jon Hardon Hansen appellerer her i slutspurten til, at alle mindretallets medlemmer og organisationer gør deres for at indsamle hver enkelt mulige stemme i deres omgivelser. Han opfordrer alle, der vil gøre en særlig personlig indsats i de sidste uger, til at henvende sig til Dansk Generalsekretariat i Flensborg.

"Lige her i de sidste uger har vi brug for opbakning, både når det handler om at samle underskrifter, men i høj grad også i forbindelse med indtastningen af de mange underskriftsformularer på EU's hjemmeside. Alle, der vil donere et par timer til det gode formål, er hjertelig velkomne. Vi har brug for hver en finger”, siger SSF-formanden med blink i øjet.

Se hvor du kan henvende dig her: