Facebook

DANEVIRKE SOM VERDENSKULTURARV

 

„Det er en vidunderlig nyhed, at også de internationale eksperter for mindesmærker anerkender, at vores fælles dansk-tyske kulturarv fra jernalderen og vikingetiden har en fremtrædende betydning i verdens historie. Vi venter nu spændt på UNESCOs afgørelse, som træffes på verdenskulturarvskomiteens møde i slutningen af juni og starten af juli i Bahrain,“ siger SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.

Og også lederen af delstaten Slesvig-Holstens museer, Claus von Carnap-Bornheim, er glad for beslutningen, der blev offentliggjort i dag tirsdag. ”Jeg er meget glad for, at ICOMOS har taget så positivt imod vores koncept for optagelsen af Danevirke og Hedeby.” For ham er ICOMOS stillingtagen et godt grundlag for en tilsvarende positiv afgørelse i Bahrain.

Danevirke er en kombination af mure, volde, vådområder og forløb tværs over den jyske halvø ved Slesvig. De tidligste dele blev bygget for ca. 1500 år siden for at holde frankiske, saksiske og slaviske grupper fra at trænge op i Jylland. Vikingerne byggede videre på Danevirke og forbandt det med volden omkring vikingebyen Hedeby. Dette bosted ved fjorden Slien var et af Nordeuropas vigtigste handelspladser i vikingetiden. I dag er ca. 80 procent af Danevirke bevaret på strækningen mellem Hollingsted i Vest og Hedeby i øst.

SSFs Danevirke Museum ligger i dag dér, vor den legendære Hærvej gennem Jylland passerede voldanlægget. På dette sted lå Danevirkes hovedport, der stammer fra omkring år 500 og så at sige var den eneste officielle landfaste grænseovergang mellem Mellemeuropa og Skandinavien. Museet indeholder en permanent udstilling om voldanlægget. Derudover dokumenterer det også brugen af Danevirke i den anden slesvigske krig 1864 og det danske mindretals historie fra 1864 til i dag.

www.danevirke-museum.de