Facebook

SSF trækker sig fra projektet MINDRETALLENES HUS

 

Sydslesvigsk Forening (SSF) trækker sig som partner i projektet "Mindretallenes Hus" Det har organisationens hovedstyrelse besluttet på et lukket møde tirsdag aften i Læk.

 

Baggrunden for beslutningen er, at et sådant projekt ikke bakkes op af alle organisationer i det danske mindretal. SSF har nu orienteret projekt- og finansieringspartnerne - den europæiske mindretalsunion FUEN, det tyske mindretals BDN, den tyske forbundsregering, den slesvig-holstenske delstatsregering og Flensborg kommune - om afgørelsen.

 

"Vi må konstatere, at vi ikke vil kunne opnå grundlæggende enighed om projektet - heller ikke i reduceret form - i mindretallet. Det er dog forudsætning for, at vi politisk vil kunne bære et sådant forehavende sammen med vores partnere. Derfor har vi besluttet at afgive førertrøjen til dette storartede projekt," erklærer SSFs formand Jon Hardon Hansen og generalsekretær Jens A. Christiansen.

 

"SSF mener fortsat, at et Mindretallenes Hus i Sydslesvig kan styrke det dansk-tyske grænseland som kompetencecenter for mindretalsspørgsmål. Vi håber derfor, at de øvrige partnere sammen med aktører i regionen finder frem til en alternativ løsning, der også sikrer FUEN-sekretariatets placering i det dansk-tyske grænseland."

 

Baggrund:

Projektet om "Mindretallenes Hus" handler om oprettelsen af et mindretalscenter, der skal omfatte hovedkvarteret for mindretalsorganisationen 'Federal Union of European Nationalities' (FUEN) samt et dokumentations-, møde- og kursuscenter for Europas hjemmehørende mindretal. Det skulle efter projektpartnernes ønske oprindeligt have været placeret i et historisk pakhus ved det danske mindretals center "Flensborghus" i Flensborg. Den danske regering havde afvist at støtte dette dansk-tyske 'Pakhusprojekt' i januar 2018, men de tyske partnere, der har afsat godt og vel 1 million euro (ca. 7,6 mio. kr.) ytrede efterfølgende en interesse i at omsætte projektet i en anden form. FUEN har haft hovedkvarter i Flensborg i mange årtier.

 

Foto: Tim Riediger