Facebook

KOMMENTAR

 

Men årsmøderne er mere og kan også være alvorlige. De har altid været stedet, hvor vi tog pulsen på vores mindretal og slog til lyd for fornyelse. Det er den demokratiske side af årsmøderne. Den kulminerer i det efterhånden traditionelle Debatmøde på Flensborghus årsmødelørdag. Her har vi skabt et lille tingsted, hvor alle kan være med, og ikke kun talerne har mulighed for at ytre deres mening. Her er der plads til dialog.

Med dette års Debatmøde tager vi fat om roden. Er mindretallet stadig et solidt dansk folkeligt fællesskab, eller er vores medlemmer i dag i stigende grad brugere, der bare tager, hvad de lige har lyst til? Dette tilspidsede spørgsmål er ikke nyt, tendensen har været kendt i mindst to årtier. Men vi i de folkelige organisationer kan ikke sidde overhørig, at denne udvikling på sigt kan true vores basisarbejde, svække sammenholdet mellem de folkelige organisationer og institutionerne, samt på sigt også have vitale konsekvenser for forholdet mellem mindretallet og Danmark.

Så også dem, der på grund af deres lidt fremskredne alder har oplevet op til flere identitetsdebatter og ikke orker flere, bør være lydhøre. For i dag handler det ikke kun om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Det handler om, hvad der skal til for at fastholde det danske folkelige liv i Sydslesvig og støtten fra Danmark.

Så vel mødt til de mere end 40 danske årsmøder i denne weekend - både de behagelige og de eftertænksomme.

Det aktualiserede årsmødeprogram findes her: