Facebook

ÅRSMØDERNE 2018 - UDENDØRSMØDE i EGERNFØRDE

Lørdag den 2. juni kl. 15 - IF Sportspladsen, H. C. Andersen Weg 5

 

MASSER AF SJOV FOR ALLE GENERATIONER

Udendørsmødet i Egernførde byder i år på en oplevelse helt ud over det sædvanlige, når årsmødepladsen samtidig lægger grund til det første veteranbil-træf i forbindelse med et årsmøde. Bilerne skal i år også være del af optoget.

 

Men også derudover byder Egernførde i år atter på et væld af tilbud til mindretallets medlemmer - hvad enten de er store eller små.

 

Festtaleren er i år folketingsmedlem Martin Henriksen (DF), der er kendt for at give mindretallet nogle klare ord med på vejen. Desuden vil der være ungdomstaler.

 

BØRN OG UNGE OPTRÆDER

Udover danske børnehavebørn og skoleelever fra Egernførde optræder også Heden-sted Talenthold med en gymnastik- og springopvisning i særklassen. FDF-orkestret fra Gladsaxe ledsager optoget musikalsk og giver koncert på årsmødepladsen.

 

Desuden vil en lang række danske institutioner og foreninger stå for forskellige aktivitetstilbud til børn, unge og voksne. Blandt de medvirkende er blandt andet IF, SSW, UF, Aktive Kvinder, SSF, og Dansk Kirke fra Egernførde. Desuden vil Biblioteket, Flensborg Avis, Danmarks Samfundet, Sprogforeningen, Sundhedstjenesten og Grænseforeningen være tilstede på pladsen.

 

SJOV TIL BØRN

Udover informationsstande til de ældre vil der være en hoppeborg, et mega-vandbasin til børn, mini-quads, colakasse-stabling, fodbold og mange andre legetilbud ved Fritids- og Ungdomshuset.

 

Desuden er der sørget for at der kan købes dansk is, hotdogs, grillmad (Egernførde IF) og kaffe og kager. Alle opfordres til at bidrage med kager, der kan sælges til fordel for "En hal for alle".

 

BILLEDVÆG FOR GAMLE OG UNGE JKS-"VETERANER"

Noget nyt er også et telt, hvor gamle elever fra Jes Kruse- Skolen kan mødes. Alle der har gået på skolen - hvad enten det nu er 2, 20 eller 60 år siden - opfordres til at tage gamle billeder fra deres skoletid med til den store billedvæg i teltet, hvor de kan mødes og dele sjove minder.

 

Program

Kl. 14: Optog fra Exer

Kl. 15:

• Dannebrog hejses

• Velkomst ved Gitte Hougaard-Werner

• Fællessang

• Børnene fra Egernførde Børnehave underholder

• Ungdomstaler ved Magnus Salwik og Lennart Bautze fra F9 og F10 på Jes Kruse-Skolen

• Hovedtale ved medlem af Sydslesvigudvalget Martin Henriksen, MF

• Fællessang

• Jes Kruse Skolens Megakor underholder

• Hilsener

• Summepause / koncert ved Vejle FDF

• Fællessang

• Hedensted Talenthold optræder med gymnastik og spring

Kl. 17.20: Afslutning - flaget tages ned

 

Derefter afslutningskoncert med Vejle FDF (til 17.55)