Facebook

I dag starter den årlige FUEN-konference, der denne gang finder sted i den vestfrisiske provinshovedstad Ljouwert (Leeuwarden). På kongressen mødes repræsentanter for mindretal fra 33 europæiske lande der er organiseret i den europæiske mindretalsunion.

 

Sydslesvig er til stede med repræsentanter for SSF, Skoleforeningen, SSW og friserne. På kongressens program i dag står blandt andet en orientering om forholdene i de enkelte lande og konsekvenserne af det succesfulde europæiske borgerinitiativ Minority SafePack Initiative.

 

På lørdag vil FUENs generalforsamling også drøfte planerne om et Mindretallenes Hus i det dansk-tyske grænseland, som SSF ikke længere er del af.

 

FUEN-konferencen varer fra i dag (torsdag) til på søndag. Udover at holde organisationens årsmøde udveksler deltagerne erfaringer fra deres arbejde og får indblik i det vestfrisisiske mindretals vilkår. I Nederlandenes nordligste provins Fryslan lægger man særlig vægt på sprogpolitik og en aktiv bevarelse af mindretalssproget.

 

Se hele kongressens program og detaljer på congress2018.fuen.org