Facebook

Her til eftermiddag afgør FNs kulturorganisation UNESCO, om Danevirke bliver verdenskulturarv. Mens vi venter spændte på afgørelsen er her en video fra Flensborg Avis med vores museumsleder Nis Hardt om det historiske voldanlæg, der har haft så stor betydning for Danmark.

 

www.fla.de/wp/kultur-paa-graensen/nordens-stoerste-fortidsminde/