Facebook

ET HISTORISK MUSEUM, HVOR MAN KAN LÆRE MEGET OM NUTIDEN

Det danske mindretals ”Danevirke Museum” er allerede noget af et lille tilløbsstykke især for skoleklasser fra Danmark, der vil lære mere om grænser og mindretallet. Efter at Danevirke er anerkendt som verdenskulturarv af FNs kulturorganisation UNESCO, regner SSFs museum nu med en yderligere voksende interesse.

"Vi har gæster fra alle generationer og et godt tilbud til alle, hvad enten de interesserer sig mest for dengang, vi alle sammen levede i germanske stammer eller dengang, man måtte kæmpe for at være dansk i tyske omgivelser. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi med den nye status i ryggen og 100-års jubilæet for folkeafstemningen om grænsen i 1920 lige forude vil kunne interessere mange mennesker for vort museum," siger Nis Hardt.

Læs resten af artiklen om museet på syfo.de/vis/artikel/et-historisk-museum-hvor-man-kan-laere-meget-om-nutiden/

Fotos: SSF/Tim Riediger