Facebook

FINN SLUMSTRUP ER DØD - SYDSLESVIG HAR MISTET EN SÆRDELES GOD VEN

I dag (6. juli) modtog vi beskeden om, at Grænseforeningens tidligere formand Finn Slumstrup er afgået ved døden. Danmark har mistet en markant kulturpersonlighed og Sydslesvig har mistet en af sine bedste venner.

 

For os i mindretallet har Finn Slumstrup især været Grænseforeningens formand. Men han havde i løbet af sit liv udviklet mange facetter. Han havde blandt andet været jazz-trommeslager, højskolelærer og -forstander, formand for Statens Musikråd, medlem af den danske UNESCO-kommission, informationschef i Dansk Flygtningehjælp, kanalchef på Danmarks Radios P1 og programmedarbejder for DR Kultur samt forfatter og foredragsholder.

 

Så da han blev formand for Grænseforeningen i 2005 mødte vi en mand, der ikke blot var rundet af livet, men strålede i mange facetter og havde sine meningers mod. Han havde dyb indsigt i dansk historie og kultur og samtidig udsyn til resten af verden. På denne måde stod han netop for den kulturliberale, åbne danskhed, som Grænseforeningen fører i sit våbenskjold i dag uden dermed at fornægte et solidt dansk ståsted. Den udvikling, han har satte i gang i Grænseforeningen, kom ligeledes til at præge debatterne i Sydslesvig. Netop i spørgsmålet om national identitet i en verden, hvor den kulturelle mobilitet er en helt anden end tidligere, gav han nogle relevante og værdifulde impulser. Og vi lyttede til ham.

 

Finn var ikke kun som formand for Grænseforeningen med til at formidle mindretallet, han gjorde det også selv gennem sit virke som forfatter, journalist og foredragsholder. Og med sin bog om den sydslesvigske maler Margaretha Erichsen har han endda været med til at promovere et stykke hjemstavnskultur, som de færreste i Sydslesvig selv havde fået øjnene op for. Finn havde øje for den gode fortælling og kulturelle entreprenører, som f.eks. Henry Buhl og andre ildsjæle. Han havde en inspirerende forståelse af forholdet mellem folk og kultur, hvor modernitet og det bedste fra højskoletraditionen flød sammen i en helhed.

Sydslesvig var en del af denne forståelse. Så det danske mindretal har meget at takke Finn Slumstrup for. Vores tanker går til hustruen Anne Mette Holstein. Vi deler hendes sorg og vil holde Finn Slumstrups minde i ære.

Jon Hardon Hansen

Formand for Sydslesvigsk Forening (SSF)

Jens A. Christiansen

Generalsekretær for SSF