Facebook

SÅDAN SØGER DU OM DANSK STATSBORGERSKAB TIL DIG OG DINE BØRN

Regeringen og Folketinget er i sidste uge blevet enige om, at medlemmer af det danske mindretal med tysk pas nu også kan få dansk statsborgerskab. Forudsætningen er, at du skal have været aktiv i mindretallets foreninger eller have tilknytning til Danmark via forfædre eller tidligere bopæl i landet. Reglen, der også kan gælde ansøgerens børn, er trådt i kraft den 5. juli og hidtil har 15 søgt.

SSF har lavet en opstilling over, hvordan du skal gå frem, hvis du vil gøre brug af denne mulighed. Se den her: www.syfo.de/vis/artikel/saadan-goer-du-hvis-du-vil-soege-om-dansk-statsborgerskab/

Læs mere om det nye dobbelte statsborgerskab og "Sydslesvig-kriterierne" her: www.syfo.de/vis/artikel/nu-kan-mange-af-os-og-deres-boern-faa-det-danske-pas/