Facebook

NY KONTAKT

SSF ser frem til efterårets første møde i Det Sydslesvigske Samråd på mandag. De danske organisationer skal blandt andet drøfte, om mindretallet skal have en samlet politik for det danske sprog, hvordan man kan koordinere mindretallets tilbud af danskkurser bedre og hvordan man finder frem til en bedre afstemning - og måske også arbejdsdeling - mellem de forskellige organisationers arbejdsområder.

Læs mere om dette og om de mangfoldiger kulturtilbud i Sydslesvig i de næste uger i dagens nye udgave af KONTAKT…

syfo.de/kontakt