Facebook

Christianslyst får Slesvigsk Samfunds Pris for kontakten til Danmark

 

Det danske kursuscenter Christianslyst modtager Slesvigsk Samfunds Pris 2018 på 100.000 kroner. Dette blev bekendtgjort ved prisoverrækkelsen i dag i Flensborg. Christianslyst, der ejes af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) bliver især hædret for den store betydning institutionen har for kontakten til Danmark.

 

For udover at være et vigtigt mødested for mindretallets møder og aktiviteter spiller Christianslyst især en stor rolle som lejrskole for klasser fra Danmark, der kommer ned for at opleve Sydslesvig. Herfra drager de ikke blot på ekskursioner til Danevirke, Slesvig, Kiel, Flensborg og vestkysten. ”Christianslyst tilbyder ikke kun en seng, men plads til aktiviteter og god mad,” fremhævede formanden for Slesvigsk Samfunds Fond, Henrik Becker-Christensen, ved overrækkelsen af den symbolske check. Christianslyst og mindretallet tilbyder en omfattende pakke og skolerne i Danmark værdsætter denne hjælp.

 

Christianslyst har været lukningstruet for nogle år tilbage og i mindretallet arbejdes der stadig på at finde en løsning, så centret kan holdes permanent. Henrik Becker-Christensen understregede derfor også: ”Det er vigtigt, at der er kontakt over grænsen og at mindretallet bidrager til det. Her har Christianslyst en særlig betydning.” Han opfordrede til at bakke op om stedet, der med 11.577 overnatninger i 2017 igen har stigende brugertal.

 

Foto: Henrik Becker-Christensen (3. fra venstre) overrakte checken fra Slesvigsk Samfund til SdUs formand Kirstin Asmussen, SdU-direktør Anders Kring og Christianslysts bestyrer Ely Andersen. Med på billedet er også fondsbestyrelsesmedlemmerne Lina Mønster og Jens M. Henriksen samt formanden for Christianslysts venneforening Jan Uwe Petersen.

 

Foto: SSF/Sydslesvigsk Pressetjeneste