Facebook

TILSLUTTEDE FORENINGER VÆLGER DERES FOLK I SAMRÅDET

Repræsentanterne for SSFs tilsluttede foreninger har tirsdag aften valgt formanden for Historisk Samfunds Sydslesvigafdeling, Kirsten La Cour, og Preben Holl fra Fælleslandboforeningen (foto) som deres medlemmer af Det Sydslesvigske Samråd.

På valgmødet 2018 førte foreningernes repræsentanter også en engageret diskussion om de varslede skolelukninger i Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Der blev ytret frygt for, at mindretallets folkelige grundlag i de berørte områder eroderer.

I alt 23 selvstændige organisationer og foreninger med rundt 13.000 medlemmer er tilsluttet Sydslesvigsk Forening og har ligesom de store organisationer krav på to sæder i det danske mindretals øverste koordineringsgremium, Samrådet. Se oversigten over alle foreninger her: syfo.de/om-ssf/struktur/tilsluttede-organisationer/

Foto: SSF/Sydslesvigsk Pressetjeneste