Facebook

SSF AFHOLDER LANDSMØDET 2018

I næste uge afholder Sydslesvigsk Forening (SSF) sit årlige landsmøde i Husum på den sydslesvigske vestkyst. Udover at tage stilling til ledelsens beretninger vil de op til 198 delegerede den 10. november blandt andet drøfte de varslede lukninger af danske skoler i Sydslesvig.

SSFs forretningsudvalg ser med stor bekymring på de mulige skolelukninger. For den største organisation i mindretallet er det altafgørende, at grundlaget for mindretallets folkelige arbejde i landdistrikterne ikke smuldrer. Det vil SSFs ledelse gerne drøfte med de delegerede på SSFs landsmøde. Målet er en beslutning om SSFs holdning til denne sag.

Desuden vil direktøren for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Lars Kofoed-Jensen på baggrund af sommerens debat om det danske sprog i mindretallet lægge op til en debat om ”dansk sprog og identitet” i Sydslesvig.

NÆSTFORMAND TIL VALG

Til valg står i år turnusmæssigt posten som 1. næstformand for mindretallets kulturelle hovedorganisation. Hidtil har det været Gitte Hougaard Werner, som ønsker at fortsætte. Desuden vælges 1. bisidder (hidtil Kirsten Futtrup) og to suppleanten til SSFs forretningsudvalg samt alle medlemmer af SSFs tre faste udvalg (kultur, teater & koncert, årsmøde).

På SSFs landsmøde overrækkes desuden traditionelt Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris til en person, der har udmærket sig ved et fremragende basisarbejde indenfor mindretallet, og de sydslesvigske julemærker 2018 præsenteres.

 

SSFs landsmøde

Lørdag, 10.11.2018, kl. 9.00

Husumhus

Neustadt 95, Husum

Foto af landsmødet 2017: Flensborg Avis