Facebook

OVERHOLDER TYSKLAND MINDRETALSLØFTER?

I dag afholdes i Berlin en konference om, hvorvidt Forbundsrepublikken Tyskland omsætter de tilsagn, som den har givet i forbindelse med Europarådets Rammekonvention til Beskyttelse af Nationale Mindretal.

For det danske mindretal handler det blandt andet om, at dansksprogede dokumenter skal kunne fremlægges for forbundsmyndigheder, uden at mindretallets organisationer og medlemmer skal betale for en oversættelse. Desuden beklager mindretallet, at der der er for lidt dansk i offentlig fjernsyn og radio og vil påtale, at Flensborg Avis ikke får tilskud fra forbundsregeringen, mens sorbernes og det tyske mindretals aviser indirekte får støtte fra forbundet.

Det danske mindretal repræsenteres på den såkaldte "implementeringskonference" af SSFs formand Jon Hardon Hansen, SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen, SSWs landssekretær Martin Lorenzen og områdechef Olaf Runz fra Skoleforeningen.

Læs mere her: www.minderheitensekretariat.de/aktuelles/a/artikel/detail/diese-woche-in-berlin-vertreter-der-minderheiten-nehmen-teil-an-der-jaehrlichen-implementierungskonf/