Facebook

SSF ER GLAD FOR SKOLEFORENINGS BESLUTNING

SSF hilser det velkommen, at Skoleforeningens fællesråd har lagt den mulige lukning af fire små skoler på køl og opfordret dens styrelse til at fremlægge alternativer. ”Det er en positiv nyhed, at et flertal af forældrerepræsentanterne har vægtet skolernes betydning anderledes end ledelsen. Dermed er der udsigt til, at mindretalssamfundet i lokalområderne kan videreudvikles i stedet for at afvikles,” udtaler SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen.

SSFs landsmøde havde den 10. november opfordret Dansk Skoleforening for Sydslesvig til at genoverveje planer om at lukke fire danske skoler syd for grænsen og bedt Skoleforeningens repræsentantskab om at finde alternativer til en lukning af skolerne.

www.fla.de/wp/dailys/knapt-foraeldre-flertal-stoppede-skolelukninger/