Facebook

LIKE VORES NYE SIDER

SSFs facebook-familie har fået nyt afkom. I denne uger er Flensborg Bys og Husum Amts sider startet. De nye regionale sider supplerer dem for Gottorp Amt og Ejdersted Amt. Andre amter følger.

Gå ind og "like" siderne for at blive orienteret om tilbud i din region!

www.facebook.com/SSF-Flensborg-By-351912842036212/

www.facebook.com/ssfhusumamt/

www.facebook.com/Sydslesvigsk-Forening-Gottorp-amt-1770416233181180/

www.facebook.com/Sydslesvigsk-Forening-Ejdersted-amt-388681444836656/

Desuden findes es gruppe med alle aktiviteter i Sydtønder Amt: www.facebook.com/groups/1076674095781231/