Facebook

KUNSTNERISK ÅRSMØDEPLAKAT I NORDENS TEGN

Årsmødeplakaten 2019 er tegnet af kunstneren Inka Sigel. I år, hvor Foreningen Norden holder 100-års fødselsdag, står de danske årsmøder i Sydslesvig helt i Nordens tegn.

Plakaten, der blev præsenteret på SSFs hovedstyrelsesmøde i dag i Flensborg, er præget af de fem hvide svaner, der er symbolet på de fem nordiske lande. Desuden viser den fem forskellige træer, der er typiske for Norden. Årsmødets motto, ”Norden møder Sydslesvig”, er også tilstede i billedet: Det viser Valdemarsmuren i Danevirke-volden, der markerer Nordens ældste sydgrænse og er blevet verdenskulturarv i fjor. Skriften ”vi knytter bånd” er broderet på billedet – et særkende ved Inka Sigels billeder.

Årsmødeudvalget præsenterede ved denne lejlighed også årsmøde-t-shirten 2019. Hovedmotivet, der ligeledes er tegnet af Inka Sigel, viser en flyvende svane med Dannebrog om halsen. Dermed gribes også årets andet store jubilæum op: 800-året for Dannebrog.

Foto: Årsmødeudvalget med formand Gitte Hougaard Werner i spidsen præsenterede sammen med kunstneren Inka Sigel plakaten og den nye årsmøde-t-shirt på SSFs hovedudvalgsmøde. (Fotos: Sydslesvigsk Pressetjeneste)