Facebook

DANMARK FORESLÅR UNESCO AT GØRE SAMLIVET I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND TIL VERDENSARV

Repræsentanter for det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Tyskland hilser det velkommen, at kulturminister Mette Bock nu vil foreslå FNs kultur­­organisation UNESCO, at gøre samlivet i det dansk-tyske grænseland til immateriel verdensarv.

”Vi har her i vores grænseland i de sidste 100 år opbygget noget, der allerede nu tjener til inspiration for andre regioner med mindretal. Derfor er det oplagt, at optage vores mindretalsmodel i UNESCOs samling af vellykkede eksempler på godt samliv. Vi er meget taknemmelige for, at den danske regering nu på vegne af Danmark og Tyskland går videre med forslaget til UNESCO,” siger Jon Hardon Hansen, der er formand for det danske mindretals kulturelle hovedorganisation Sydslesvigsk Forening (SSF).

Formanden for det tyske mindretals Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), Hinrich Jürgensen, fremhæver, at det gode samliv mellem danskere og tyskere i grænselandet har været en lang proces: ”Det ville være kronen på generationers arbejde for gensidig forståelse, hvis vores mindretalsmodel i jubilæumsåret 2020 får denne særlige status. Danskere som tyskere fra mindretallene og flertallene i grænselandet har lagt hjerteblod i at nå frem til gensidig forståelse. Det er deres fortjeneste.”

SSF og BDN havde for et år siden i fællesskab søgt Danmark og Tyskland om at optage det gode samliv mellem flertal og mindretal omkring landegrænsen i Jylland som national immateriel kulturarv. Dette er sket i mellemtiden. National kulturarv kan af staterne nomineres til status som verdensarv.

UNESCOs immaterielle kultursarv omfatter særlige sæder, skikke og handlemåder, deriblandt også såkaldte ”best practice”-eksempler, der kan tjene som forbillede for andre regioner i Verden.

Læs kulturministerens meddelelse her: kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/mette-bock-nominerer-det-dansk-tyske-graenseland-til-at-blive-unesco-immateriel-kulturarv/1/1/

Grafik: Holger Hattesen