Facebook

SSFs LEDELSE KOM PÅ WEEKENDARBEJDE

 

I weekenden holdt SSFs ledelse sit årlige hovedstyrelsesseminar på Jaruplund Højskole. Forretningsudvalget, repræsentanter for amterne og de tilsluttede foreninger samt medarbejdere brugte lørdagen på at drøfte emner, der er vigtige for SSFs arbejde i det kommende år.

 

Der blev blandt andet talt om en mulig ny sammensætning af SSFs beslutningsorganer, mulige vedtægtsændringer, den ny Samarbejdsaftale til Samrådet og rammerne for SSFs kommunikation frem til 2020. Også det videre arbejde med ansøgningen om at gøre det dansk-tyske samliv i grænselandet til UNESCO immateriel verdensarv spillede en vigtig rolle.

 

Hovedstyrelsesseminaret finder traditionelt sted i starten af året. Det giver lejlighed til at drøfte emner, som SSFs hovedstyrelse skal tage stilling til i løbet af det næste år, mere tilbundsgående.