Facebook

MINDEORD OVER EDITH SIGAARD-MADSEN

Edith Sigaard-Madsen, Bøglund, tidl. Strukstrup, er død 10. februar, 91 år gammel.

Edith har i 1973 været med til at grundlægge SSFs Humanitære Udvalg og i en årrække været næstformand i SSF. Fra 1973 til 1993 var hun medlem af Det sydslesvigske Samråd, deraf i flere omgange formand.

For Edith Sigaard-Madsen var danskheden en hjertesag forbundet med en dyb kærlighed til Sydslesvig. så hun engagerede sig i mindretallet på mange ledder og kanter. I flere årtier var hun bl.a. formand for Den slesvigske Kvindeforening, aktiv i Dansk Sundhedstjeneste og kommunalpolitiker for SSW.

En hjertenssag var for hende også det internationale mindretalsarbejde i FUEN. For hende havde det danske mindretal en international forpligtelse til at bidrage til en fornuftig europæisk mindretalspolitik.

Edith Sigaard-Madsen var grundtvigianer og opfordrede til at værne om danske værdier og dansk menneskesyn. Samtidig gik hun ind for mangfoldighed i stedet for europæisk ensretning. For sit store virke er hun blevet hædret både med Ridderkorset og Bundesverdienstkreuz.

Æret være hendes minde.