Facebook

Så er SSFs årsmødeudstilling på Dansk Generalsekretariat åbnet. Frem til sommerferien kan billeder af den danske konceptkunstner Svend Dalsgaard og kunstneriske årsmødeplakater fra de sidste årtier ses side om side på Flensborghus.

 

SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen gjorde ved åbningen tydeligt, at Dannebrog spiller en stor rolle for Sydslesvig og Generalsekretariatet derfor gerne udstiller kunst med Dannebrog i centrum i 800-året for flagets oprindelse.

 

Formand for SSFs billedsamlingsudvalg, Erik Fredens, fortalte om Svend Dalsgaards kunstneriske arbejde med Dannebrog og Rejhan Bosnjak fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek berettede om flagets historie og det store betydning som danskernes ypperste nationale symbol, der bådes bruges i statslig og folkelig-privat sammenhæng.

 

Blandt gæsterne var også Danmarks-Samfundets landsformand Erik Fage-Pedersen.

 

Udstillingen kan ses på Flensborghus, Norderstr. 76 i Flensborg frem til den 28. juni.

 

Fotos: SSF