Facebook

SSFs STEEN SCHRÖDER VIL VÆRE VICEPRÆSIDENT

 

SSFs anden næstformand går på FUEN-konferencen i Bratislava efter at blive vicepræsident for den europæiske mindretalsunion. Han ønsker dermed at efterfølge tidligere SSF-formand Dieter Paul Küssner, der har valgt at stoppe som FUEN-vicepræsident.

 

Steen Schröder vil som vicepræsident indbringe de positive erfaringer, man mindretalspolitisk har gjort i det danske-tyske grænseland. Hans mål er at at engagere sig politisk for FUEN, at fremme den organisatoriske og demokratiske udvikling i FUEN samt at arbejde for en forbedring af sinti & romaernes situation i Europa.

 

Konkurrencen ved valget på lørdag vil være hård, således er der alene tre kandidater fra det dansk-tyske grænseland til FUENs øverste ledelse. Udover Steen Schröder opstiller herfra formanden for Friisk Foriining, Bahne Bahnsen samt Bund Deutscher Nordschleswigers Gösta Toft, der hidtil allerede har været en af unionens seks vicepræsidenter.

 

FUENs kongress 2019 finder sted i Slovakiets hovedstad fra den 12. til 16. juni.