Facebook

HER KOMMER SYDSLESVIG

Som i de sidste år vakte mindretallet og Grænseforeningen atter stor opmærksomhed blandt Folkemødets deltagere med deres laterneoptog gennem Allinge.