Facebook

VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT LÆRE HINANDENS SPROG

Mens programmet på hovedscenen er afbrudt på grund af skybrud og stærk blæst, fortsætter programmet i Sydslesvigteltet med SSWs arrangement om dansk- og tyskkundskaber. Sammen med Christian Juhl, MF, og Lars Ramme Nielsen fra Dansk Erhverv og SSW-U-formand Christopher Andresen drøfter SSW-landsstyrelsesmedlem Sybilla Lena Nitsch, hvordan man kan få flere til at lære tysk i Danmark og dansk i Tyskland.