Facebook

SÅ HAR VI NÅET ENDEN PÅ FIRE GIVTIGE DAGE

Sidste programpunkt i Sydslesvigteltet på Folkemødet 2019: Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig beretter om sit arbejde.

Der arbejdes bl. a. med stresshåndtering. Også publikum inddrages: Hvor stresset føler du dig - hvor stresset er du måske uden at vide det!?

Tak til vores trofaste partner Grænseforeningen for god forberedelse og godt samarbejde!