Facebook

HOVEDSTYRELSESMØDE I FREDERIKSSTAD

På det sidste SSF-hovedstyrelsesmøde inden sommerpausen fik medlemmerne i dag i Frederiksstad en omfattende orientering om livet i foreningen. Formand Jon Hardon Hansen gjorde rede for, hvad der er sket siden sidste møde i hovedstyrelsen, SSFs øverste gremium mellem de årlige landsmøder. Han gjorde bl.a. udførligt rede for det nylige årsmøde i den europæiske mindretalsunion FUEN.

Leif Volck Madsen, formand for SSFs Humanitære Udvalg berettede om udvalgets omfattende og populære arrangementer og aktiviteter til mindretallets ældre. Tilbuddet kan findes på syfo.de/senior

Danevirke Museums leder Nis Hardt berettede om en betydeligt øget interesse efter at Hedeby-Danevirke er blevet UNESCO-verdensarv. Alene fra marts til juni har der været 2000 besøgende mere på museet end i samme tidsrum 2018.

Billedsamlingsudvalgets formand Erik Fredens fortalte bl.a., at SSFs billedsamling har arvet mere end 400 værker af den sydslesvigske kunstner Otto Christian Schade, der er blevet fotograferet og registreret og nu kan udlånes af institutioner og foreninger i Sydslesvig. For tiden lægges alle 771 værker i samlingen op i en database, så de fremover kan ses og udvælges på syfo.de. Fredens loevede et særdeles flot julemærke for 2019 og adviserede, at SSFs sydslesvigske julemærke fra i år også vil kunne købes eletronisk som e-julemærke.