Facebook

GRUNDLOVSÆNDRING FOR MINDRETALLENE ER EN GOD IDE

SSF hilser det velkommen, at delstaterne Slesvig-Holsten og Sachsen i Berlin vil kæmpe for, at mindretalsbeskyttelsen bliver del af den tyske grundlov.

"Dermed ville Tyskland sende et stærkt signal om, at de de danske sydslesvigere, friserne, sorberne og sinti & roma er en berigelse for landet og at staten overtager ansvar for deres beskyttelse", siger SSF-formand Jon Hardon Hansen, der aktuelt også er formand for Mindretalsrådet i Tyskland.

Læs mere på www.syfo.de