Facebook

SSF HOLDER LANDSMØDE DEN 9. NOVEMBER

I næste uge afholder Sydslesvigsk Forening (SSF) sit årlige landsmøde i Husum på den sydslesvigske vestkyst.

Udover at modtage ledelsens beretninger vil de delegerede blandt andet skulle tage stilling til et muligt formandsskifte. Mens den hidtidige formand Jon Hardon Hansen genopstiller ved det turnusmæssige valg til posten, har næstformand Gitte Hougaard Werner bebudet, at hun ligeledes ønsker at stå i spidsen for mindretallets kulturelle hovedorganisation. Desuden vælger landsmødet bl.a. 2. næstformand for SSF (hidtil Steen Schröder) og 2. bisidder i SSFs forretningsudvalg. Annette Neumann ønsker ikke at fortsætte på denne post, og også her vil der være kampvalg, idet både SSF-amtsformand i Husum amt Jörn Fischer og amtsstyrelsesmedlem i Flensborg amt Helle Wendler er blevet foreslået.

På SSFs landsmøde overrækkes desuden traditionelt Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris til en person, der har udmærket sig ved et fremragende basisarbejde indenfor mindretallet, og de sydslesvigske julemærker 2019 præsenteres.

Dagsordenen og de skriftlige beretninger til landsmødet ("Den blå Beretning") findes under syfo.de/om-ssf/aktuel. Landsmødet er åbent for alle SSF-medlemmer. De har taleret, stemmeretten er dog forbeholdt de delegerede.

SSFs landsmøde

Lørdag, 9.11.2019, kl. 9.00

Husumhus

Neustadt 95, Husum