Facebook

DE TÆTTE BÅND TIL KØBENHAVN HOLDES VEDLIGE

En stor delegation fra Sydslesvig er i dag og i morgen på besøg i København for at pleje kontakten til Danmark.

Programmet startede på Christiansborg, hvor Folketingets formand, Henrik Dam Christensen, havde inviteret sydslesvigerne til en frokost sammen med parlamentets præsidium.

Den nyvalgte SSF-formand Gitte Hougaard-Werner påpegede i sin takketale, at Folketinget og mindretallet vil mødes flere gange i det store jubilæumsår 2020 . ”Vi ser frem til et godt samarbejde omkring en række særlige tiltag og arrangementer i 2020”, sagde SSF-formanden og nævnte bl.a. de officielle genforeningsfestligheder, et besøg af Henrik Dam Kristensen og folketingsmedlemmer i Sydslesvig i marts 2020, årsmøderne i juni 2020 samt to fælles konferencer på Christiansborg og i Landdagen i Kiel i november 2020. Desuden vil hele Danmark kunne møde mindretallets børn og unge, når de sydslesvigske skolelever i samlet trop tager på ”Ung Genforening” i Danmark i uge 20.

Efter mødet med folkestyrets repræsentanter gæstede mindretalsrepræsentanterne Grænseforeningen i dens hovedkvarter, hvor de fik fortalt om foreningens aktuelle arbejde.

Om aftenen var der et spændende foredrag af historikeren Axel Johnsen, der netop har skrevet en bog om Grænseforeningens historie, der også afspejler udviklingen i Sydslesvig. Derefter bød foreningen "Sønderjydske Allgemeine", som består af nuværende og forhenværende folketingmedlemmer til gule ærter i Snapstinget.

Delegationen på i alt 38 sydslesvigere repræsenterer alle store organisationer og SSFs amter. Den bliver i København til på lørdag.