Facebook

100 DAGE MED GITTE

Den 9. november 2019 fik Sydslesvigsk Forening en ny formand - Gitte Hougaard-Werner. SSFs KONTAKT har talt med formanden, der i dag runder de 100 dage ved roret.

 

KONTAKT: Hvordan har de første 100 dage været?

GITTE HOUGAARD-WERNER (GHW): Det er faktisk kommet bag på mig, at der allerede er gået 100 dage. Tiden er fløjet afsted. Der har været rigtigt meget at se til, men det har på mange måder været spændende og sjovt. Jeg har oplevet utroligt meget, og jeg fortryder ikke et sekund, at jeg stillede op.

KONTAKT: Hvad har været særligt udfordrende for dig?

GHW: Selvfølgeligt er en af de store udfordringer at få tiden til at slå til. Min dag har også kun 24 timer. Men jeg er blevet god til at organisere min hverdag. Det er et spørgsmål om at strukturere og om at prioritere. Jeg har afgivet nogle poster for at frigive tid til andet. Det mener jeg er lykkedes godt. Jeg oplever, at jeg trods mange møder og mange nye opgaver stadig formår at være tro mod mig selv. Samtidig føler jeg, at jeg allerede har kunnet sætte mit præg på SSF.

KONTAKT: Kan du sætte ord på, hvad det er?

GHW: For mig er især det sociale fællesskab et afgørende element i SSF. Det er noget, jeg prioriterer højt, og for at kunne holde fast i det, er det vigtigt, at vi i ledelsen er dialogsøgende. Netop ønsket om at gå i dialog genspejlede sig også, da vi besluttede SSFs nye regler for inhabilitet. Debatten blev ført i øjenhøjde - på god demokratisk vis.

KONTAKT: Hvordan har den nye post forandret dit liv?

GHW: På mange måder er mange ting som altid. Jeg har mange bolde i luften. Sådan har det altid været. På den anden side er der kommet meget nyt til. Men jeg har blandt andet måtte vænne mig til medieopmærksomheden. Den er særlig stor nu i 2020, og man skal lige huske på at holde jordforbindelsen. Opmærksomheden skyldes jo min nye funktion som formand - ikke mig som person. Jeg skal repræsentere hele SSF. Det er vigtigt at huske. Jeg er meget beæret over de mange repræsentative opgaver, men det betyder også meget, at jeg holder kontakten til distrikterne, så de også føler sig repræsenteret.

KONTAKT: Netop baglandet var et af emnerne, du gik til valg på. Er det lykkedes at holde kontakten?

GHW: Det føler jeg. Mit mål er blandt andet at deltage ved to til tre distriktsgeneralforsamlinger i hvert amt. Det er lykkedes indtil nu. Jeg har været med flere steder, og jeg er blevet modtaget meget positivt. For mig er det vigtigt at være lyttende, så vi i fællesskab kan få tingene til at fungere. Jeg nyder at komme rundt og møde vores medlemmer. Det er fantastisk at stå i spidsen af en forening som SSF, hvor vi er båret af stort engagement og det stærke fællesskab.

KONTAKT: Hvad med udfordringer i SSF? Kan du nu efter 100 dage pege på noget?

GHW: En stor udfordring er altid at få pengene til at slå til. Der er mange gode ideer og mange ønsker, men regnskabet skal jo gå op. Det er noget vi altid skal arbejde på. Samtidig vil jeg pege på, at det gode samspil mellem ansatte og folkevalgte kan blive endnu bedre.

En anden udfordring er at få nye medlemmer engageret i foreningen. Den udfordring står SSF ikke alene med. Men det er noget vi arbejder på.

KONTAKT: Hvordan kan denne udfordring løses?

GHW: Det har jeg desværre ikke fundet det helt rigtige svar på. Jeg tror, vi skal satse på kommunikation. Vi skal skabe medejerskab, og vi skal være synlige. Det handler om at formidle det gode sociale fællesskab, som altid har kendetegnet og fortsat kendetegner SSF.

KONTAKT: Du fik en hektisk start som formand. Valg lørdag, første møde i det Sønderjyske præsidie mandag, og sidenhen et hav af møder. Er der kommet en form for normalitet i din hverdag?

GHW: Jeg tror faktisk ikke, at 2020 bliver et normalt år. Men det gælder for os alle. Der er særligt fokus på mindretallet, og der er meget at se til. For folkevalgte og for de ansatte. Men det er på en positiv måde, og derfor er det på mange måder motiverende. Jeg oplever et utroligt godt samarbejde i SSF.

KONTAKT: Hvad kan vi forvente i de næste 100 dage?

GHW: Vi er kun lige startet på 2020, så vi kan først og fremmest se frem til mange arrangementer og stor opmærksomhed. Den skal vi bruge til noget positivt. For mig er Årsmøderne et af de absolutte højdepunkter. Mindretallets store fællesskab betyder også, at vi skal holde fest sammen. Det glæder jeg mig meget til.

(Foto: Martin Ziemer)