Facebook

SSW OG SSF HILSER DELVIS GRÆNSEÅBNING VELKOMMEN

Det danske mindretal ønsker fortsat en hurtig regional løsning

I forbindelse med den danske regerings planer om at åbne grænsen til Tyskland fra den 15. juni 2020 udtaler formanden for det danske mindretalsparti, SSW, Flemming Meyer:

”Det er et skridt i den rigtige retning fra den danske regering, som giver menneskene i grænselandet et håb. Vi vælger at tolke statsministerens ord positivt og håber, at de mange grænselandsbeboere snart kan genoptage deres dagligdag, hvor en tur hen over grænsen for at besøge familie, venner og måske handle helt naturligt hører med. Sammen med vores venner fra det tyske mindretal har vi hele tiden påpeget, at en grænseåbning sundhedsfagligt er forsvarlig, idet smittetrykket i region Sønderjylland-Schleswig er markant under gennemsnittet i Danmark og Tyskland. Nu håber vi, at snart at få detaljerne at vide."

Formanden for SSF, Gitte Hougaard-Werner, udtaler:

”Vi takker den danske regering for, at den har lyttet til det dansk-tyske grænseland og taget vores bekymringer alvorligt. Særligt for mindretallene i grænselandet er fortsat en gradvis åbning af grænsen meget vigtig, da mange af vores medlemmer har tætte menneskelige og kulturelle bånd hen over grænsen.”