Facebook

FREMGANG I SYDTØNDER

- Vi går ind i børnehaverne, hvor vi fortæller de nye forældre om vores arbejde. Samtidig har vi tilbud til hele familien. Det vil sige arrangementer, hvor hele familien kan være med. Det er vigtigt, at vi får fat i de nye forældre på et tidligt tidspunkt, lød det fra Lars Petersen.

Han tilføjede, at amtet faktisk har haft fremgang siden 2006. Medlemstallet er stødt vokset til omkring 1500.

Amtsformand Elsbeth Ketelsen så tilbage på et på mange måder usædvanligt år.

- Det startede turbulent med dronningens besøg, formandsskifte, markeringen af 2020 og talrige arrangementer. Men så kom Corona, og vi måtte aflyse alt. Nu håber jeg, at vi snart igen kan få foreningslivet op at køre, sagde hun tirsdag aften, og takkede medlemmerne for deres kreative indsats i krisen.

Særligt for at kunne holde fast i venskabsforbindelserne i Danmark.

TO NYE

Ingen generalforsamling uden valg. I Sydtønder skulle der findes to nye bisiddere. Det lykkedes med Tore Bock og Anna Gaertner.

Bjørn Egeskjold blev genvalgt som amtets næstformand. Ligesom suppleanterne og revisorerne tog imod genvalg.

Tillykke med valget og med genvalget.

(Fotos: SSF)