Facebook

SØGER KONTORASSISTENT TIL BOGHOLDERI

Som medarbejder i bogholderiet er dine arbejdsopgaver primært at varetage bogføringsmæssige opgaver, arbejde med kontoramme, kontering af bilag og bogføring, afstemning og budgetopfølgning.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til:

Sydslesvigsk Forening

Att. bogholder Jens-Søren Jess

Norderstr. 76

24939 Flensborg

Eller per mail til:

jsj@syfo.de

Ansøgningsfristen er mandag den 4. Januar 2021.

Læs mere her:

syfo.de/news/detail/stillingsopslag-ssf-soeger-en-kontorassistent-til-bogholderiet