Facebook

DIGITALISERING NÅR DET GIVER MENING

Men Corona har samtidig gjort det lige så tydeligt, at digitaliseringen ikke er svaret på alle spørgsmål. Vi er lige som mange andre organisationer ramt af tekniske udfordringer. Både med henblik på infrastrukturen, men også med henblik på færdigheder og udstyr blandt medlemmerne, hvilket man på ingen måde kan bebrejde nogen for. Samtidig har vi stor forståelse for, at ikke alle medlemmer orker at sidde foran en skærm hele dagen. Når man er i hjemmearbejde, kan det være tungt at skulle holde video-møder om aften.

Så det digitale er langt fra den hellige ko, som nogen muligvis mener. Online-løsninger passer godt på nogle områder. Det gælder for eksempel for dele af SSFs kulturelle virksomhed. Men vi må også erkende, at de samme løsninger ikke nødvendigvis passer til foreningslivet i mindretallet.

Vi kan ikke bare overføre foreningslivet i forsamlingshusene til nettet. Det ønsker vi heller ikke, for SSF og det danske mindretal lever af fællesskabet, og det udleves på en helt anden måde i et forsamlingshus end fra derhjemme foran en skærm. Fysiske møder kan ikke altid erstattes. Det har tilbagemeldingerne fra flere af vores medlemmer også været et klart udtryk for.

Derfor anser vi det digitale for et blandt flere værktøjer. Helt afgjort et vigtigt, men bestemt ikke det eneste værktøj, og vi skal som folkelig organisation altid tage højde for, hvad der fungerer bedst for vores medlemmer, og spørgsmålet i år 2021 kan ikke blot være om vi vil eller kan gøre brug af det digitale. Spørgsmålet skal altid være, hvornår det giver mening. For det er hverken i vores eller i medlemmernes interesse at producere upassende digitale tilbud - bare fordi nogle tror, at skærme er svaret på alverdens udfordringer. Man må godt tænke kvalificeret over digitaliseringen.