Facebook

DANSK REGERING SKAL SLÅ ET SLAG FOR MINDRETALSRETTIGHEDER

Sydslesvigudvalget har sammen med medlemmer af Kontaktudvalget for det tyske mindretal opfordret den danske regering til, “at man retter henvendelse til EU-kommissionen og beklager dens afvisning af borgerinitiativet samt beder om, at man genovervejer sin stillingtagen.”

Opfordringen kommer efter EU-kommissionen i januar meddelte, at de ikke agter at omsætte MSPI-forslagene til konkrete lovforslag, der dækker mindretalsbeskyttelse og borgerrettigheder.

Se hele opfordringen på Christian Juhls (formand for Sydslesvigudvalg) hjemmeside:

christianjuhl.dk/nyheder/2021/03/mindretal-skal-have-rettigheder

(Foto: Martin Ziemer, SSF)