Facebook

GENERALFORSAMLINGER I CORONA-TIDER

SSFs forretningsudvalg redegjorde for, at der er flere muligheder for distrikterne.

De kan skubbe generalforsamlingerne, der under normale forudsætninger holdes om foråret. Det åbner pandemi-loven op for.

Det vil sige, at man kan vente med at holde generalforsamling til efter sommerferien. De skal dog på grund af landsmødet holdes senest i uge 32 henholdsvis i uge 35 for amternes vedkommende.

For ved generalforsamlingerne udpeges blandt andet delegerede til SSFs landsmøde.

Der er også åbnet op for andre muligheder.

Distrikter kan vælge at holde digitale generalforsamlinger - eller de kan vælge at udsætte dem til 2022. Sidstnævnte ville føre med sig, at de nuværende delegerede fortsætter på posten et år mere.

Så der er flere muligheder.

Under alle omstændigheder skal de aktuelle lister over delegerede til landsmødet den 13. november 2021 for distrikternes vedkommende være klar den 13. august og for amterne den 3. september.