Facebook

FØRSTE FYSISKE MØDE SIDEN DECEMBER 2020

Glæden var stor, også selv om der stadig er mange restriktioner, der skal overholdes. Afstandsregler, forevisning af negativ test, afspritning er blot nogle af forholdsreglerne, der tages for at forhindre nye udbrud af smitten.

Mødet i Flensborghus’ store sal bød på flere emner. Et af dem var beretning samt godkendelse af regnskabet 2020 og budgetterne for 2021 og 2022. Revisor Søren Kring fastslog i sin beretning passende, at 2020 på mange måder har været et særligt år for SSF. Dog nok ikke som mange havde forstillet eller ønsket sig. Økonomisk set var 2020 et godt år, fordi SSF har sparet sig til et pænt overskud på 178.457 euro. Kulturelt og kulturpolitisk set havde SSF andre forventninger til 2020. Overskuddet er nemlig kun blevet så stort på grund af Corona og nedlukningerne, der førte til aflysninger af langt de fleste kulturelle arrangementer.

Regnskabet, der på stort set alle områder står under overskriften “Corona”, blev godkendt, og revisor Søren Kring roste, at SSF har fulgt mange af revisorens anbefalinger. Nogle af dem gav drøftelser i hovedstyrelsen, som for eksempel habilitetsreglerne. Dem har SSF arbejdet videre på og indført. Søren Kring roste indførelsen men også debatten herom.

Budgetterne for 2021 og 2022 blev godkendt enstemmigt.