Facebook

HÆDER TIL SYDSLESVIGSK LÆGE

I SSFs sommerpause fik sydslesvigeren Georg Bollig, forskningsansvarlig overlæge på Sygehus Sønderjylland, tildelt Slesvig-Holstens fortjenstmedalje.

Sammen med tre andre læger blev han hædret for sin indsats for mennesker i kategorien medicin og forskning fra Slesvig-Holsten (“Dienst am Menschen - Medizin und Forschung aus Schleswig-Holstein”).

Georg Bollig fik tildelt fortjenstmedaljen, fordi han med sit koncept om »sidstehjælp« yder en enorm indsats for de mange pårørende, der ofte har været igennem eller står over for belastende forløb i forbindelse med dødsfald eller dødelige sygdomme. Derfor har Georg Bollig udviklet kursforløb ved navnet “Sidstehjælp”. De skal forberede og hjælpe i netop denne svære situation.

- Georg Bolligs initiativ med sidstehjælpskurser støtter landdagens ønske om at styrke det palliativ arbejde i landsdelen. Det er lykkedes Georg Bollig - også hen over grænsen - at skabe interesse for området.

Sidstehjælpskurser tilbydes ikke kun i Tyskland, men også i andre europæiske lande. Mere end 28.000 mennesker har deltaget, og 2.000 er selv blevet uddannet til at kunne give kurser, lyder det i en pressetekst fra landdagen.

Desuden understreges betydningen af livets afslutning som er en fast del af livet, og som vi alle på et tidspunkt kommer i berøring med. Derfor bør vi alle lære at omgås den del af livet - lige som vi får kurser i at omgås andre dele af livet.

Georg Bollig arbejder på Sygehus Sønderjylland, han bor i Slesvig, hvor han er del af det danske mindretal.

Tillykke med den fornemme medalje.

Mere om kurserne, findes blandt andet her:

www.palliativ.dk/sidste-hjaelp/

www.letztehilfe.info

(Foto: Schleswig-Holstein Staatskanzlei)