Facebook

DEBAT OM BINDESTREGSIDENTIET

Som autoktont mindretal kæmper vi for kulturel anerkendelse og ligestilling, ja vi kæmper ligefrem for en selvstændig artikel i Tysklands grundlov. Og det gør vi, fordi vi ikke er et bindestregs-mindretal. Bindestregen ligestiller for eksempel dansk med tysk eller omvendt. Det danske mindretal er qua sit inderste væsen og sine foreninger og institutioner ikke et sammensat dansk-tysk foretagende, men en dansk folkegruppe historisk forankret i sin hjemstavn, der i dag ligger i Tyskland.”

Sådan lød det fra Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær. Han kom med et oplæg om bindestregsidentitet ved Grænseforeningens Sendemandsmøde i dag.

Hvad mener du om “bindestregen”?