Facebook

MINDRETALSUDSTILLING I LANDDAGEN

 

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Danevirke Museum og Deutsches Museum Nordschleswig. Den stiller skarpt på grænselandets unikke historie og på den nutidige situation. I Landdagens foyer starter udstillingen med at vise museumsgenstand samt dertilhørende forklarende tekster. Her stilles der skarpt på historien og udviklingen gennem tiden, det vil sige fra grænsekamp til kulturel frihed.

I den anden del af udstillingen er de nutidige medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig i fokus. Fire fotografer fra grænselandet - Lene Esthave, Tim Riediger, Lars Salomonsen og Martin Ziemer - har lavet portrætter af mennesker med fortælleringer om livet i mindretal og i grænselandet.

På den måde giver udstillingen et indtryk af historien og af, hvor langt grænselandet og mindretallene er kommet i fællesskab. Det lagde både SSF-formand Gitte Hougaard-Werner og BDN-formand Hinrich Jürgensen vægt på i de åbningstaler, de holdt mandag aften.

Udstillingen ”Fra grænsekamp til kulturel frihed – 100 år med det danske og det tyske mindretal” støttes af Investitionsbank Schleswig-Holstein og Landdagen. Den er åben for alle frem til den 18. oktober, og det er den første officielle udstilling i Landdagen siden Corona-nedlukningen i marts 2020 - lige inden udstillingen oprindeligt skulle åbne.

(Fotos: SSF)