Facebook

DIGITALT MØDE I MINDRETALSRÅD OG FUEN-BESØG

 

De fire i Tyskland anerkendte mindretal er repræsenteret i rådet, der administreres af mindretalssekretariatet i Berlin. En af sekretariatets opgaver er at foretage lobbyarbejde for mindretallene blandt medlemmerne i Forbundsdagen, og det arbejde styrkes med SSWs forbundsdagsmedlem. Derfor deltog Stefan Seidler ved mødet. I den forbindelse fortalte han blandt andet om, hvad han siden valget har kunnet opnå, samt hvor han ser muligheder for fremtiden. Særligt det økonomiske tilskud til mindretallene var et emne.

I den forbindelse nævnte SSF, at det faste tilskud, som SSF får fra Berlin, ikke er blevet hævet i 20 år. Som minimum burde Berlin derfor tilpasse beløbet, så det genspejler den normale fremskrivning.

Mindretalsrådet består af repræsentanter fra det danske mindretal, sorberne, friserne samt de tyske sinti-roma.

BESØG AF FUEN

Torsdag fik vi på Flensborghus besøg af FUEN-præsident Loránt Vincze samt FUEN-vicepræsident Gösta Toft. Den europæiske mindretalsunion FUEN holdt nemlig præsidiumsmøde i Flensborg, og i den forbindelse blev der holdt møde med SSF.

På dagsordnen stod blandt andet mindretallenes politiske situation og spørgsmålet, hvordan mindretallene kan markere deres synspunkter overfor den nye regering i Berlin.

Desuden blev der talt om MSPIs status og om, hvordan det kan sikres, at den nye forbundsregering støtter arbejdet på europæisk plan.