Facebook

MINDRETALSPOLITIK ER IKKE ANGREBSPOLITIK

 

Putins annektion af Krim og krigeriske støtte til det russiske mindretal i Donbass-regionen har intet med bestræbelser for en demokratisk mindretalsordning at gøre. Argumenter om blot at ville beskytte sit mindretal er intet andet end et påskud til at omsætte præsidentens imperialistiske hensigter. Han bryder alle folkeretslige, demokratiske principper og misbruger et mindretal i et primitivt, løgnagtigt geopolitisk spil, som man skulle tro ikke kunne finde i det 21. århundrede.

Med baggrund i det dansk-tyske grænselands fredelige sameksistens mellem mindretal og flertal, hvor man på begge sider anerkender grænsen, er Putins krigsforbrydelse i Ukraine også et angreb på vores mindretalsmodel, der bygger på en fælles historie, gensidig respekt og samarbejdsvilje.

Bestræbelserne på at sikre en demokratisk verdensorden har Putin skudt i sænk, og det er gift - ikke mindst overfor mindretallene.

Mindretalspolitik er fredspolitik - ikke angrebspolitik!

Derfor vil SSF såvidt muligt yde hjælp til flygtninge fra Ukraine, og vi er i regi af mindretalsrådet i færd med at undersøge, hvordan vi som mindretals-fællesskab kan være behjælpelige.

Vores tanker i denne mørke tid går til alle ofrene fra den grusomme angrebskrig i Ukraine.