Facebook

GODT BESØGT AFSTEMNINGSMØDE

Med stor beklagelse måtte vi dengang for to år siden aflyse, fordi grænsen mellem Danmark og Tyskland var blevet lukket. Og det netop 100 år efter den blev fastlagt. Dermed fik den 14. marts igen historisk betydning for grænselandet.

For 102 år siden var den 14. marts nemlig den dag, da der i 2. afstemningszone var flertal for det tyske tilhørsforhold syd for den nuværende landegrænse. Dermed var den 14. marts på sin vis fødselsdagen for det danske mindretal, som vi kender det i dag.

Det blev der mandag aften mindet om, da der med to års forsinkelse blev holdt afstemningsmøde i Borgerforeningens Kongesal i Flensborg. Den var trods enkelte Corona-betingede afbud godt fyldt, og Kirsten la Cour bød velkommen. Hun er formand for Historisk Samfund Sydslesvigkredsen, som sammen med Borgerforeningen og SSF stod for arrangementet.

Næst i rækken var historiker og fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen. I sit foredrag kom han ind på tiden op til afstemningen den 14. marts 1920 samt selve afstemningen, og hvad det betød for de danskesindede, da det stod fast, at zone 2 ikke blev genforenet med Danmark. For dem var det en sorgens dag, fastslog Henrik Becker-Christensen.

- Men set i bakspejlet gik det danske i Sydslesvig styrket ud af det, sagde historikeren.

Han henviste til, at mange dansksindede forblev i hjemstavnen, hvor de blev aktive og begyndte at stå på egne ben. Organisationer som Slesvigske Forening (senere Sydslesvigsk Forening) og Dansk Skoleforening for Sydslesvig blev grundlagt, og man rykkede faktisk lidt tættere på Danmark.

Henrik Becker-Christensen roste den positive udvikling i løbet af 102 år, som blandt andet har ført til enorm anerkendelse på internationalt plan.

Det danske mindretal har klaret sig fint - også uden genforeningshåbet, der døde i 1955 med Bonn-København Erklæringerne, konstaterede Henrik Becker-Christensen.

Hvordan enkeltpersoner føler i dag, også med henblik på identiet og ståsted, mener den forhenværende generalkonsul, at man ikke skal blande sig i.

- Det er en privatsag, men det gælder ikke for foreningerne og organisationerne. Det er kun dem, der kan levere det danske, sagde han og henviste til Poul Nyrup Rasmussens tale ved de sydslesvigske årsmøder i 1999.

Dengang sagde han, at "Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!”. I det udsagn ligger der også en forpligtelse for mindretallet, for det betyder jo netop, at mindretallet også skal holde fast i det danske.

Lykønskninger

Selv om den 14. marts på sin vis kan betragtes som mindretallets fødselsdag, ville Henrik Becker-Christensen lige som de andre på talerstolen ikke sige tillykke med dagen.

- Til gengæld vil jeg godt sige tillykke med, hvor langt I er kommet, lød det fra ham, hvorpå han takkede mindretallet.

- Jeg beundrer jer for indsatsen, og jeg takker for den.

Efter foredraget var det tid til sønderjysk kaffebord og underholdning ved Boock og Lange Duo.

Aase Abild, formand for Borgerforeningen, rundede aftenen af.