Facebook

NY REPRÆSENTANT I SAMRÅDET

 

Kirsten er SSFs 1. næstformand, og hun afløser Steen Schröder, som i en årrække har været medlem af Samrådet.

SSF har to folkevalgte repræsentanter i Samrådet, formanden er selvskrevet.

Formålet med Det Sydslesvigske Samråd er blandt andet, at de danske organisationer i Sydslesvig informere hinanden om de enkelte medlemmers aktiviteter og udvikling samt at koordinere arbejdet.

Tillykke med valget, Kirsten.