Facebook

PÅ VEJ TIL VESTKYST-FÆLLESSKAB

 

Sådan lød det fra Kerstin Meinert, næstformand i Ejdersted Amt.

Tirsdag aften holdt amtet generalforsamling - og ved den lejlighed blev der besluttet, at amtet vil arbejde hen mod, at de to distrikter på Ejdersted fra nytår indgår i en fælles amtsorganisation med de fem distrikter i Husum Amt.

 

Den endelige beslutning træffer amtet dog først på en ekstraordinær generalforsamling i august. Der blev ved mødet understreget, at der er tale om et rent administrativt skridt. Det danske arbejde på Ejdersted skal fortsætte som hidtil.

 

SSF Husum Amt behandler et lignende forslag på sin amtsgeneralforsamling torsdag den 12. maj.

 

Formelt bliver beslutningen først gyldig, hvis SSFs landsmøde vedtager de nødvendige vedtægtsændringer. Næste landsmøde holdes den 12. november 2022.

 

De to amter har i forvejen et vist samarbejde, dels om fælles seniorarrangementer, dels om Vestkystkultur, som også Sydtønder Amt er med i.

 

Endvidere har Husum og Ejdersted Amter ved flere lejligheder arrangeret udflugter til Danmark sammen.

 

I og med at der efterhånden kun er to distrikter tilbage på Ejdersted, synes flere, at det virker lidt ”overorganiseret” også at opretholde en amtsorganisation.